Click to listen highlighted text!
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni

Uroczystości w dniu 25 października 2022 r. stanowiły finał jednej z największych inwestycji gminnych ostatnich wielu lat. Wsparta dotacją unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz korzystną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu...
Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

Burmistrz Lipian ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. A. Mickiewicza 4/2 w Lipianach, o pow. 66,85 m2, na działce oznaczonej nr ewid. 241 obręb 2 m. Lipiany, o pow. 624 m2, KW SZ2T/00008327/4. Cena...
Click to listen highlighted text!