herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest czwartek 24 czerwca 2021, dziś są imieniny: Jana i Danuty

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Dotacja w ramach programu Bosman wspiera region

dodano: 2021-06-21 08:57:57

Gmina Lipiany otrzymała grant w ramach programu Bosman Wspiera Region w wysokości 20 000,00 zł na zadanie pn. "Modernizacja Studzienki Piwowarów w Lipianach". Bosman Szczeciński wraz z jury poza głosowaniem docenił  projekt "Przywróćmy Lipiańskiej Studzience dawny blask" i to właśnie do Gminy Lipiany trafiła jedna z dodatkowych dotacji grantowych. Środki pozyskane w ramach grantu przeznaczone zostaną na gruntowną renowację studzienki, prace restauratorskiego oraz ulepszenie systemu hydraulicznego.

czytaj więcej »

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

dodano: 2021-06-17 14:27:35

Lipiany, dnia 17 czerwca 2021 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 5. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
 6. Przedstawienie Raportu Burmistrza Lipian o stanie Gminy Lipiany za rok 2020.
 1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Lipiany za rok 2020;
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania. (Proj. 263).
 1. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2020 rok. (Proj. 264)
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian. (Proj. 265)
 1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany
  za 2020 r.
 2. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian.
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na temat wniosku Komisji Rewizyjnej.
 1. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 2. Informacja dotycząca planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (Proj. 266)
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Lipiany na lata 2021-2024” (Proj. 267)
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udziału 117/1000 części w nieruchomości zabudowanej będącej współwłasnością Gminy Lipiany (Proj. 268)
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze publicznego nieograniczonego ustnego przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Jedlice będącej własnością Gminy Lipiany (Proj. 269)
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce nr ewid. gr. 270 obręb 2 miejscowość Lipiany (Proj. 270)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Żarnowo (Proj. 271)
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Lipiany w ramach pomocy de minimis (Proj. 272)
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków (Proj. 273)
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok (Proj. 274)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Lipiany zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany w latach 2021-2023 (Proj. 275)
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia