Click to listen highlighted text!

Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

paź 24, 2022 | Aktualności

  1. Burmistrz Lipian ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. A. Mickiewicza 4/2 w Lipianach, o pow. 66,85 m2, na działce oznaczonej nr ewid. 241 obręb 2 m. Lipiany, o pow. 624 m2, KW SZ2T/00008327/4.

Cena wywoławcza: 35.000,00 zł słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych plus VAT.

Przetarg odbędzie się 28 listopada 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.

Wadium wynosi 7.000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych.

Ogłoszenie 241

  1. Burmistrz Lipian ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na zbycie działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany, oznaczonej nr ewid. 124/2 obręb 2 m. Lipiany, o pow. 786,00 m2, położonej przy ul. Armii Krajowej nr 19 w Lipianach, KW SZ2T/00019662/4.

Cena wywoławcza: 60.000,00 zł słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych plus VAT.

Przetarg odbędzie się 28 listopada 2022 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.

Wadium wynosi 12.000,00 zł, słownie: dwanaście tysięcy złotych.

Ogłoszenie 124/2

  1. Burmistrz Lipian ogłasza piąty przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Lipiany, oznaczonej
    nr. ewid. 123, obręb 2 m. Lipiany, o pow. 1431 m2, KW SZ2T/00006090/9.

Cena wywoławcza: 100 000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych plus VAT.

Przetarg odbędzie się 28 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.

Wadium wynosi 20 000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

Ogłoszenie 123

Click to listen highlighted text!