Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik
Dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Marta Ciszewska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 15:10 – 16:10
e-mail: biurorady@lipiany.pl
tel. 91 564 10 49, 564 10 69

Mariusz Marek Przybylski

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki

tel. 533 008 348
e-mail : lipiany@outlook.com

Michał Wieczór

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Członek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

Biernacki Mirosław Zbigniew

Radny

Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki

Golinowski Józef

Radny

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

Danuta Urszula Gołębiowska

Radna

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

Joanna Górecka

Radna

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu

Marta Hippmann

Radna

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu

Dariusz Janik

Radny

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

Magdalena Kotlarz

Radna

Członek Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska

Elżbieta Kowalska

Radna

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu

Iwona Maria Możdżeń

Radna

Członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki

Ewa Plaskota

Radna

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Budżetu

Bogdan Sawa

Radny

Członek Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki

Paulina Sawa

Radna

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki

Click to listen highlighted text!