Click to listen highlighted text!

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2022 ROKU

Opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. Treść rozporządzenia https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/17 Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 21 marca 2022 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. Termin wezwania kwalifikantów z terenu gminy Lipiany, będzie zgodny z harmonogramem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Dla kwalifikantów z gminy Lipiany, z uwagi na małą liczbę wezwanych jest to na ogół jeden dzień (data będzie podana w wezwaniu).

Adres siedziby Komisji: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce
Telefon (091) 8811300 lub (91) 8811331

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

  • mężczyzn urodzonych w 2003 r. – rocznik podstawowy,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1998 – 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 2001 – 2002 , które otrzymały kategorię zdrowia ,
  • kobiety urodzone w latach 1998 – 2003, posiadające kwalifikację przydatne dla Wojska Polskiego,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata bez orzeczonej kategorii zdrowia.

W gminie Lipiany, z upoważnienia Burmistrza Lipian organizacją kwalifikacji wojskowej zajmuje się główny specjalista ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – Anna Borys, tel. (91) 564 10 49 wew. 108, oc@lipiany.pl 

Click to listen highlighted text!