Click to listen highlighted text!
Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Bartłomiej Królikowski
Burmistrz
wew. 102, pokój numer 18

Justyna Jakubowicz-Dziduch
Zastępca Burmistrza
wew. 104, pokój numer 16

Katarzyna Walerowska
Skarbnik
wew. 114, pokój numer 4

Referat Ogólno-Organizacyjny

Linda Verheijen
Stanowisko ds. obsługi Rady
biurorady@lipiany.pl, wew. 110, pokój numer 22 

Katarzyna Romanowska
Stanowisko ds. zamówień publicznych, oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi
oswiata@lipiany.pl, wew. 112, pokój numer 10

Agnieszka Kosiorek
Stanowisko ds. kontroli i  Informacji publicznej
biuletyn@lipiany.pl, wew. 112, pokój numer 10

Irena Król
Stanowisko ds. zatrudnienia i handlu
kadry@lipiany.pl, wew. 107, pokój numer 24

Krystyna Kukis -Lutkiewicz
Stanowisko ds. rolnych i drogownictwa
drogownictwo@lipiany.pl, wew. 108, pokój numer 23

Radosław Malkowski
Kierownik referatu sportu i turystyki

Katarzyna Stępień
Stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska
srodowisko@lipiany.pl, wew. 108, pokój numer 23

Aleksandra Pikul
Stanowisko ds. kancelaryjnych
umig@lipiany.pl, wew. 102, pokój numer 18

Marta Karczewska
Stanowisko ds. administracyjnych i archiwum zakładowego
informacja@lipiany.pl, wew. 101, pokój numer 6

Referat Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości

Małgorzata Kuczyńska
Kierownik Referatu
inwestycje@lipiany.pl, wew. 105, pokój numer 15

Dominika Tymczyszyn-Pilimon
Stanowisko ds. inwestycyjnych, obsługi inwestora i pozyskiwania środków zewnętrznych
inwestycje2@lipiany.pl, wew. 106, pokój numer 15

Bożena Marciniszyn
Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego
planowanie@lipiany.pl, wew. 106, pokój numer 15

Sylwia Szydłowska
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
nieruchomosci2@lipiany.pl, wew. 106, pokój numer 15

Stanowisko ds. inwestycyjnych, obsługi inwestora i pozyskiwania środków zewnętrznych
wew. 106, pokój numer 15

 

Urząd Stanu Cywilnego

Jagoda Oźmińska
Kierownik
usc@lipiany.pl, wew. 120 pokój numer 12

Agnieszka Kosiorek
Z-ca Kierownika
usc@lipiany.pl, wew. 120 pokój numer 12

Referat budżetu i finansów

Anna  Duda -Tomczak 
Stanowisko ds. podatkowych
wew. 115, pokój numer 5

Agnieszka Gajek -Michalska
Stanowisko ds. podatku vat, należności cywilnoprawnych i ewidencji księgowej majątku
wew. 116, pokój numer 2

Edyta Majowicz -Wolf
Stanowisko ds. ewidencji przychodów i dochodów oraz kontroli, płac i rozliczeń
wew. 117, pokój numer 1

Jolanta Malicka
Stanowisko ds. obsługi kasowej
wew. 118, pokój numer 1

Agnieszka Skrzypczak
Stanowisko ds. podatkowych
wew. 115, pokój numer 5

Arleta Szpakowska
Stanowisko ds. ewidencji budżetu i sprawozdawczości
wew. 116, pokój numer 2

Anna Krawciów
Stanowisko ds. ewidencji kosztów i wydatków, funduszu socjalnego i rachunków specjalnych
wew. 117, pokój numer 1

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Anna Borys
Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
oc@lipiany.pl, wew. 109, pokój numer 23

Click to listen highlighted text!