Click to listen highlighted text!

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni

paź 26, 2022 | Aktualności

Uroczystości w dniu 25 października 2022 r. stanowiły finał jednej z największych inwestycji gminnych ostatnich wielu lat. Wsparta dotacją unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz korzystną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie inwestycja ma kluczowe znaczenia dla stanu gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie. Zadanie za ponad 7,5 mln zł to wielka szansa dla środowiska naturalnego gminy oraz bezpieczeństwo usług komunalnych dla mieszkańców.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipianach – Pani Marta Ciszewska, Poseł na Sejm RP – Pan Jarosław Rzepa oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Pan Marek Subocz.
Głos podczas uroczystości zabierali także, Burmistrz Lipian – Pan Bartłomiej Królikowski, w imieniu władz powiatu Pan Radny – Ireneusz Dykiert, Kierownik GZK w Lipianach – Pan Jan Jurkiewicz, były Burmistrz Lipian – Pan Krzysztof Boguszewski, przedstawiciel Wykonawcy – wielkopolskiej firmy PTB NICKEL Pan Dyrektor Andrzej Siwek, zaś list od Pana Wicemarszałka Województwa – Olgierda Kustosza odczytał Pan Dyrektor Artur Przybylski – dyrektor Wydziału PROW Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Prowadzeniem wydarzenia zajął się Pan Dyrektor MGOK – Marcin Hippmann.
Wśród zaproszonych gości nie brakowało byłych i obecnych samorządowców Gminy Lipiany, przedstawicieli wykonawców i podwykonawców, doradców, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, policji, straży pożarnej oraz mediów. Uroczystość przygotowana została przez pracowników MGOK, Hali Sportowej, Urzędu Miejskiego i została wsparta przez OSP Lipiany. Koszty wydarzenia pokrył główny wykonawca inwestycji.
Tym samym jedno z najważniejszych urządzeń gminnych z powodzeniem zostało oddane do użytku i może służyć Mieszkańcom oraz środowisku naturalnemu.
fot. Marta Sykucka
Click to listen highlighted text!