Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

lis 22, 2022 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany na 2023 rok (Proj. 395)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącego podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Proj. 396)
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany
  z organizacjami pozarządowymi (Proj. 397)
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok (Proj. 398)
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2022-2035 (Proj. 399)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Proj. 400)
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości (Proj. 401)
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 rok (Proj. 402)
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!