Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

paź 18, 2022 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 7. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2021/2022, w tym o wynikach ze sprawdzianów i egzaminów.
 9. Informacja dotycząca działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach od stycznia do września 2022 r.
 10. Informacja dotycząca działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach od stycznia do września 2022 r. włącznie.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy (Proj. 391)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego mieszkańca Gminy (Proj. 392)
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Lipiany a Gminą Miasto Szczecin nr SCPU.GK.082.13.2022.JD z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Lipiany (Proj. 393)
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok (Proj. 394)
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!