Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach

wrz 20, 2022 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 27 września 2022 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Proj. 385)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Lipiański Klub Sportów Wodnych (Proj. 386)
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok (Proj. 387)
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2022-2035 (Proj. 388)
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania (Proj. 389)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/357/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030” (Proj. 390)
 13. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 r.
 15. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2022 r.
 16. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2022/2023.
 17. Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury.18.
 18. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.19.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!