Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach

cze 21, 2022 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
5. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
7. Informacja dotycząca planu działań związanych z wakacyjnym wypoczynkiem letnim dzieci i młodzieży.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 (Proj. 371)
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2022-2035 (Proj. 372)
10. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Lipiany za rok 2021:
a) Debata nad Raportem o stanie Gminy Lipiany za rok 2021,
b) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian wotum zaufania (Proj. 373)
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2021 rok (Proj. 374)
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian (Proj. 375)
a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza Lipian sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2021 r.
b) Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipian,
c) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na temat wniosku Komisji Rewizyjnej
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach (Proj. 376)
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lipiany na rok szkolny 2022/2023 (Proj. 377)
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!