Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipianach

lip 21, 2023 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady LVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 25 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny lokalu mieszkalnego przy u. Armii Krajowej 49/4 w Lipianach (Proj. 469)
  3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Lipiany (Proj. 470)
  4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (Proj. 471)
  5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok (Proj. 472)
  6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2023-2035 (Proj. 473)
  7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego (Proj. 474)
  8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Pyrzyckiego (Proj. 475)
  9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (Proj. 476)
  10. Zamknięcie obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach
Click to listen highlighted text!