Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

kw. 19, 2023 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia rozwoju gminy Lipiany na lata 2023-2030” (Proj. 440)
 6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Proj. 441)
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok (Proj. 442)
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany (Proj. 443)
 11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

 

Click to listen highlighted text!