Click to listen highlighted text!

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

cze 8, 2022 | Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”. Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Dla źródeł ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Dla nowego źródła ciepła, które zostało unieruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia. Deklarację można złożyć na 2 sposoby: drogą elektroniczną przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Lub w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy/Miasta. Druki formularzy wraz z wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Click to listen highlighted text!