Click to listen highlighted text!

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

lis 18, 2022 | Aktualności

Na podstawie art. 10 f 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIII/357/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023 – 2030” oraz uchwały nr  XLVI/380/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 r. zmieniającą uchwałę nr XLIII/357/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata2023 – 2030”, Burmistrz Lipian informuje i zaprasza do udziału:

w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu „Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023 – 2030”.

Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców gminy Lipiany. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są również lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, władze sąsiednich gmin i ich związki oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie. Konsultacje swoim obszarem obejmują Gminę Lipiany i przeprowadzone będą od 03.12.2022 r. do 06.01.2023 r.

Konsultacje przeprowadzane będą w formach:

– poprzez „Formularz wniosków i uwag”, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną,

– poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną,

– bezpośrednim spotkaniu z uczestnikami konsultacji społecznych,

– złożenia formularza lub wniosku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach.

Załącznik do niniejszego ogłoszenia stanowi również projekt „Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023 – 2030”.  Projekt strategii wraz z formularzem wniosków i uwag znajduje się do pobrania na stronie www.bip.lipiany.pl oraz www.lipiany.pl

Wypełniony formularz lub wniosek w dniach od 3 grudnia 2022 do 6 stycznia 2023 roku należy przesyłać lub dostarczyć:

  • w formie skanu podpisanego dokumentu pod adresem skrzynki pocztowej: umig@lipiany.pl,
  • poprzez system ePUAP – adres skrytki elektronicznej: /umLipiany/SkrytkaESP,
  • osobiście do siedziby Urzędu Miejskiego w Lipianach (Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany),
  • pocztą na adres: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany.

Formularze, które wpłyną po dniu 6 stycznia 2023 roku nie będą brane pod uwagę.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych opinii i wniosków. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipianach.

Bartłomiej Królikowski

Burmistrz Lipian

Formularz wniosków i uwag Lipiany

STRATEGIA ROZWOJU GMINY LIPIANY NA LATA 2023-2030

Zarządzenie konsultacje

Ogłoszenie o konsultacjach

Click to listen highlighted text!