Click to listen highlighted text!
przetarg

Ogłoszenie Burmistrza Lipian o przetargach

maj 5, 2023 | Aktualności

Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pawilonu zlokalizowanego na Plaży Miejskiej w Lipianach

1. Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za pawilon położony na działce stanowiącej Plażę Miejską, przy ul. Lipowej w Lipianach, na części działki nr ewid. 6 obręb 2 m. Lipiany z przeznaczeniem na małą gastronomię. Powierzchnia pawilonu przeznaczonego do dzierżawy wynosi 6,50 m2. KW SZ2T/00019545/8. Dzierżawca poza czynszem zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić i ponosić koszty opłat za ewentualne usługi: dostarczenie prądu, wody, odbiór odpadów, oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń sanitarnych.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę pawilonu handlowego położonego na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 226/2
obręb 2 m. Lipiany, KW SZ2T/00009745/7

1. Przedmiotem przetargu jest miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za pawilon handlowy położony przy ul. T. Kościuszki w Lipianach, na części działki nr ewid. 226/2 obręb 2 m. Lipiany. Powierzchnia pawilonu przeznaczonego do dzierżawy wynosi 15,00 m2. Przedmiotowy pawilon jest nieużytkowany od ok. trzech lat. Uszkodzona jest roleta okienna oraz zamek rolety drzwiowej. Naprawa tych uszkodzeń leży po stronie dzierżawcy, który wygra licytację. Dzierżawca poza czynszem zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić i ponosić koszty opłat za ewentualne usługi: dostarczenie prądu, wody, odbiór odpadów.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Click to listen highlighted text!