Click to listen highlighted text!

Ogłoszenia o przetargach

wrz 19, 2022 | Aktualności

I. Burmistrz lipian ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipiany. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym w zwartej zabudowie, o powierzchni użytkowej 152,41 m2, położona w miejscowości Lipiany, na działce nr ewid. gr. 285/2, obręb 2 m. Lipiany, o powierzchni 515 m2.

Ogłoszenie o przetargu

II. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany. Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. W. Sikorskiego w Lipianach oznaczona numerem ewidencyjnym 169/1 o pow. 1844 m2, KW numer SZ2T/00011222/2, pod zabudowę turystyczną, usługową, wypoczynkową.

Ogłoszenie o przetargu

III. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany. Nieruchomość położona w miejscowości Krasne, na działce nr ewid. 44/1, obręb Krasne gm. Lipiany, o powierzchni 2385 m2, w udziale 23/100 części. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nabywca będzie korzystał z lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 44,80 m2. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00008329/8, nr lokalowej SZ2T/00025090/8.

Ogłoszenie o przetargu

Click to listen highlighted text!