Click to listen highlighted text!

Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

sty 24, 2024 | Aktualności

I. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału 3/100 części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany. Przedmiotem sprzedaży jest udział 3/100 części, w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, i związane z nim prawo do korzystania z lokalu nr 3 w budynku przy ul. W. Sikorskiego 12a w Lipianach, na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 149 obręb 3 m. Lipiany, o pow. 1097 m2, Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2T/00008344/9.

Ogłoszenie o przetargu

II. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w Lipianach przy
ul. Wodnej 2/1b wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Budynek usytuowany jest na działce gruntu nr 233/4, obręb 2 miasta Lipiany o pow. 234 m2. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2T/00025513/0.

Ogłoszenie o przetargu

Click to listen highlighted text!