Click to listen highlighted text!

Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

mar 13, 2023 | Aktualności

I. Burmistrz Lipian ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na oddanie
w użytkowanie wieczyste działki niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 428/2 obręb 2 miasta Lipiany, o pow. 1.520 m2, położonej przy Jeziorze Kościelnym, ul. S. Okrzei w Lipianach, KW SZ2T/00019080/0.
Cena wywoławcza: 181.000,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych plus VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.
Wadium wynosi 18.100,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy sto złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargów zawiera ogłoszenie, które podlega publikacji na stronie internetowej tut. urzędu i na BIPie, oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim w Lipianach. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub pod nr tel. (91) 564 10 49, 790 205 940.

II. Burmistrz Lipian ogłasza szósty przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr. ewid. 205 obręb Batowo Gmina Lipiany, o pow. 494 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 11, w zabudowie bliźniaczej, KW SZ2T/00016767/9.
Cena wywoławcza: 49 500,00 zł słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych plus VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.
Wadium wynosi 9 900,00 zł słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargów zawiera ogłoszenie, które podlega publikacji na stronie internetowej tut. urzędu i na BIPie, oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim w Lipianach. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub pod nr tel. (91) 564 10 49, 790 205 940.

III. Burmistrz Lipian ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym, stanowiącej własność Gminy Lipiany, oznaczonej nr ewid. 285/2 obręb 2 m. Lipiany, o pow. 515 m2 położonej przy ul. Armii Krajowej nr 41, KW gruntowa SZ2T/00033386/9.
Cena wywoławcza: 200.000,00 zł słownie: dwieście tysięcy złotych plus VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 19 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.
Wadium wynosi 30.000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia terminu oględzin nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargów zawiera ogłoszenie, które podlega publikacji na stronie internetowej tut. urzędu i na BIPie, oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim w Lipianach. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub pod nr tel. (91) 564 10 49, 790 205 940.

IV. Burmistrz Lipian ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości zlokalizowanej nad Jeziorem Wądół przy ul. W. Sikorskiego w Lipianach, na działce oznaczonej nr ewid. 169/1 obręb 3 miasta Lipiany, o pow. 1844 m2, KW SZ2T/00011222/2.
Cena wywoławcza: 250.000,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych plus VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19.
Wadium wynosi 25.000,00 zł słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargów zawiera ogłoszenie, które podlega publikacji na stronie internetowej tut. urzędu i na BIPie, oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim w Lipianach. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub pod nr tel. (91) 564 10 49, 790 205 940.

Click to listen highlighted text!