Click to listen highlighted text!

Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

lis 21, 2022 | Aktualności

I. Burmistrz Lipian ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany. Nieruchomość położona w miejscowości Krasne, na działce nr ewid. 44/1, obręb Krasne gm. Lipiany, o powierzchni 2385 m2, w udziale 23/100 części. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nabywca będzie korzystał z lokalu mieszkalnego w budynku  mieszkalnym o powierzchni użytkowej 44,80 m2. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00008329/8, nr lokalowej SZ2T/00025090/8.

Ogłoszenie o przetargu

II. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany. Działka rolna niezabudowana położona w obrębie 5 m. Lipiany przy DW 119 w Lipianach (ul. Gorzowska), oznaczona numerem ewidencyjnym 22/3, o pow. 3846 m2, brak Księgi Wieczystej dla nieruchomości, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, zagrodową i usługową.

Ogłoszenie o przetargu

III. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany. Działka niezabudowana położona w obrębie Będzin gm. Lipiany, oznaczona numerem ewidencyjnym 345/15, o pow. 2692 m2, KW SZ2T/00029475/9

Ogłoszenie o przetargu

IV. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany. Działka rolna niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Różanej w Lipianach, oznaczona numerem ewidencyjnym 100/2, o pow. 544 m2, KW SZ2T/00002561/4. z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Ogłoszenie o przetargu

Click to listen highlighted text!