Click to listen highlighted text!
Odbiór remontu w Wołczynie

Odbiór drogi w miejscowości Wołczyn

cze 15, 2022 | Aktualności

Oczekiwany od wielu lat remont drogi do i przez miejscowość Wołczyn został odebrany. Zrealizowana właśnie inwestycja jest drugim podejściem Gminy Lipiany w tej kadencji, zmierzającym do rozwiązania problemu. Pierwsza próba kompleksowej modernizacji drogi zakończyła się niepowodzeniem. Odcinek o długości ok. 1 km kosztowałby gminę ponad 1,5 mln zł. Był to koszt przekraczający możliwości finansowe gminy. Postanowiono więc pochylić się nad mniej kosztowną metodą tzw. podwójnego powierzchniowego utrwalenia. Dzięki zastosowaniu tej metody, tylko nieco mniej komfortowej od klasycznych, inwestycja stała się możliwą do zrealizowania.

W październiku 2021 r. podpisano umowę z firmą  EMULEX Kalinowski Sp. z o.o. na roboty budowlane dot. remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wołczyn poprzez rozłożenie warstwy bitumicznej na zimno typu slurry seal oraz podwójne powierzchniowe utrwalenie powierzchni emulsją asfaltową. Inwestycja została zakończona w miesiącu maju. Zadanie zostało objęte dotacją z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 105 057,80 zł. Wartość całego zdania 261 364,64 zł. Dodatkowo po stronie gminy znajdowały się koszty regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej.

Click to listen highlighted text!