Click to listen highlighted text!

Oczyszczalnia zgodnie z planem

lut 1, 2022 | Aktualności

Trwają prace związane z realizacją największego gminnego zadania inwestycyjnego ostatnich lat –  modernizacja oczyszczani ścieków w Lipianach. W ostatnim półroczu wykonane zostały: konstrukcja żelbetowa osadnika wtórnego, dostawa i montaż zgarniacza, montaż technologii osadnika wtórnego, konstrukcja żelbetowa zbiornika nitryfikacji; przepompownia ścieków surowych wraz z technologią, przepompownia osadu  wraz z technologią, studnia pomiarowa wraz z technologią, budynek kratopiaskownika wraz z dostawą urządzenia, punkt zlewny i fundament pod stację zlewczą, drogi technologiczne, sieci międzyobiektowe, oświetlenie zewnętrzne oraz okablowanie międzyobiektowe.

Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego wkładu własnego w realizacji inwestycji, złożono wniosek o korzystną pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wysokość pożyczki to 2 220 443 zł, zostanie ona zaciągnięta na 130 miesięcy.

Click to listen highlighted text!