Click to listen highlighted text!

Informacja w sprawie preferencyjnego zakupu węgla

lis 23, 2022 | Aktualności

Szanowni Państwo,

embargo na rosyjski węgiel zostało wprowadzone w Polsce 14 kwietnia 2022 r. Ponad 6 miesięcy później (27 października 2022 r.) uchwalona została zaś ustawa o preferencyjnej sprzedaży węgla, która przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę podpisana została w dniu 2 listopada. Od tego czasu niezwłocznie realizujemy zalecane procedury. W dniu 21 listopada 2022 r. otrzymaliśmy wyczekaną umowę z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE Paliwa sp. zo.o.), którą niezwłocznie podpisaliśmy. Została też wskazana data obioru zamówionego węgla – tj. dzień 23 listopada.

Mamy nadzieję, że węgiel, który Państwo zakupią, będzie jak najlepszej jakości. Nie mieliśmy jednak wpływu na wybór parametrów czy też kraju pochodzenia węgla. Musimy więc zaznaczyć, że Gmina Lipiany nie ponosi odpowiedzialności za jakość tegoż paliwa.

Wybrana przez Gminę Lipiany firma złożyła zdecydowania najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród czterech lokalnych firm. Dzięki temu możemy zrealizować po cenie niższej niż ustawowe 2000 zł za tonę – tj. za 1860 zł za tonę. 140 zł za tonę to dla wielu rodzin, dla seniorów – w dzisiejszej trudnej sytuacji –  z pewnością kwota odczuwalna.

Węgiel można obejrzeć i zakupić osobiście na składzie w Pyrzycach przy ul. Mickiewicza 274. Można też zrealizować zamówienie telefonicznie. W cenie sprzedaży oferujemy Mieszkańcom Naszej Gminy również transport do domu.

Mamy również świadomość, że wciąż wiele rodzin w całej Polsce nie otrzymało dodatku węglowego. Gminy niezwłocznie rozdysponowują otrzymane z budżetu państwa pieniądze. Na dzień 23 listopada wciąż jeszcze czekamy na przelew na gminne konto kwoty ponad 1,2 mln zł.

Nie ukrywam, że jesteśmy zaskoczeni, jako samorząd, nagłym i zupełnie nowym wyzwaniem, jakim jest sprzedaż węgla. Moglibyśmy podnieść szereg uwag sposobem, formą i terminami, w jakich dowiadujemy się o kolejnych procedurach sprzedażowych. Skupiamy się jednak na tym, by niezwłocznie umożliwić Naszym Mieszkańcom węgiel po najniższej możliwej cenie.

Burmistrz Lipian

Bartłomiej Królikowski

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA

  • Cena węgla 1860,00 zł za tonę
  • Dostępne frakcje: groszek, orzech, miał
  • Miejsce składowania i odbioru węgla:  Pyrzyce, ul. Mickiewicza 274
  • Możliwość dostawy do gospodarstwa domowego na terenie gminy Lipiany w cenie – TAK
  • Ilość przysługującego węgla w 2022 r. na jednego wnioskodawcę – 1,5 tony

Warunkiem preferencyjnego zakupu węgla jest m.in. przyznany dodatek węglowy.

Procedura odbioru:

Wnioski o preferencyjny zakup węgla należy składać w Urzędzie Miejskim w Lipianach, parter pokój nr 6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku należy uiścić opłatę za zamówione paliwo stałe w kasie Urzędu Miejskiego. Termin dostawy paliwa stałego z dostawcą ustala wnioskodawca pod numerem telefonu 728 583 040. Warunkiem wydania przez dostawcę paliwa stałego jest okazanie faktury opłaconej w kasie Urzędu Miejskiego. Odbiór paliwa stałego należy potwierdzić własnoręcznym podpisem u dostawcy.

Wniosek o preferencyjny zakup węgla

Click to listen highlighted text!