Click to listen highlighted text!

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach – dodatek węglowy

lis 23, 2022 | Aktualności

INFORMACJA

Dodatek węglowy

Dodatek dla gospodarstw domowych (pelet lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy)

27 października 2022 r. ponownie znowelizowano przepisy dotyczące zasad przyznawania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z nowelizacją, dodatek przysługuje jeżeli:

Pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe, każda rodzina mieszka w odrębnym lokalu. Każda z rodzin ma osobny piec albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone po 11 sierpnia 2022 r. lub nie zostało zgłoszone/wpisane do CEEB.

 

W powyższych przypadkach gmina przyzna dodatek, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Jeżeli wywiad potwierdzi spełnienie powyższych wymogów, gmina wyda decyzję o przyznaniu dodatku węglowego.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, istnieje możliwość przyznania więcej niż jednego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatków można składać do 30 listopada 2022 r.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego, w formie papierowej lub wysłać za pomocą poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach tj. ul. Myśliborska 3 , 74-240 Lipiany.

Click to listen highlighted text!