Click to listen highlighted text!

Informacja o uzyskanej dotacji

lis 10, 2022 | Aktualności

Informacja o uzyskanej dotacji

Gmina Lipiany informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipiany”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

@WojewódzkiFunduszOchronyŚrodowiskaiGospodarkiWodnejwSzczecinie

Click to listen highlighted text!