Click to listen highlighted text!

Informacja o debacie nad Raportem o Stanie Gminy Lipiany za 2021 rok

cze 7, 2022 | Aktualności

Informuję, że podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Lipianach odbędzie się debata nad „Raportem o stanie Gminy Lipiany za 2021 rok”. Raport jest dostępny do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lipianach.

W debacie Mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 28aa, ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym, składa do Przewodniczącej Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba Mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Debata nad raportem o stanie Gminy Lipiany odbędzie się podczas obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach w dniu 30 czerwca 2022 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

 

Click to listen highlighted text!