Click to listen highlighted text!

Informacja dla beneficjentów programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

sty 15, 2024 | Aktualności

Przypominamy, że zgodnie z umową darowizny oraz procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, Beneficjenci, którzy otrzymali sprzęt komputerowy zobowiązani są do składania pisemnych oświadczeń zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do owej procedury nie rzadziej niż co 6 miesięcy przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu. Osoby, które nie złożyły jeszcze oświadczeń o użytkowaniu sprzętu otrzymanego w ramach programu proszone są o ich złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub wysłanie ich na adres: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany. Druk oświadczeń można pobrać w urzędzie, pok. nr 15 lub wchodząc we wskazany link -> Ogłoszenie dotyczące komputerów – Granty PPGR | Gmina Lipiany Oświadczenia należy złożyć najpóźniej do dnia 31.01.2024 r.

Click to listen highlighted text!