Click to listen highlighted text!

FINANSE: Dobra połowa kadencji i wyzwania na przyszłość

sty 31, 2022 | Aktualności

Przez pierwsze trzy lata obecnej kadencji Gmina Lipiany nie zaciągnęła żadnego nowego kredytu. To w świecie samorządowym nie częsta sytuacja. Co więcej, istniejące zadłużenie na poziomie 8,5 mln zł zmniejszyło się do 5,1 mln. W każdym roku tej kadencji, zanosi się na to także w roku bieżącym, wypracowywaliśmy nawet nadwyżkę budżetową. Wiadomym jednak było, że okres bezpożyczkowy zakończy zapewne zadanie niezbędne o ogromnej skali finansowej: modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipianach. Pierwsze przetargi wskazywały, że koszt tej kluczowej inwestycji będzie opiewał na kwotę ok. 9 mln zł. Dzięki trwającej wiele miesięcy redukcji kosztów i modyfikacji dokumentacji w przetargu najniższa oferta opiewała na kwotę blisko 7,5 mln zł. Koszty modernizacji oczyszczalni spadły więc niemal o 1,5 mln zł.  Dofinansowanie unijne pokryje jednak jedynie ok. 3,5 mln zł. Pozostała kwota będzie musiała już pochodzić z kredytu. Dodać przy tym należy, że Gmina Lipiany do 2024 r. spłaca wierzytelności z tytułu budowy Hali Sportowej w wysokości ok. 0,7  mln zł rocznie.

Obecna dobra kondycja i racjonalna gospodarka finansowa gminy cieszy. Niepokojem jednak napawają wieści z samorządowej Polski. Gminy w całym kraju biją na alarm w zakresie radykalnego wzrostu wydatków bieżących. Związane jest to z wprowadzonymi w całej Polsce obowiązkowymi wzrostami kosztów osobowych w kilku sektorach gminnej działalności, wzrostem cen paliw, energii elektrycznej, gazu. Wszystko to sprawia, że w budżecie na rok 2022 same tylko tego rodzaju wydatki bieżące wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o ok. 2 mln zł, co ma wraz z modernizacją oczyszczalni kluczowy wpływ na wzrost gminnego deficytu.

Click to listen highlighted text!