Click to listen highlighted text!

Cyfrowa Gmina

lut 7, 2022 | Aktualności

 

 

Gmina Lipiany pozyskała dotacje i realizuje projekt pod nazwą „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wsparcie JST w rozwoju cyfrowym oraz zwiększenie cyberbezpieczeństawa.

W ramach projektu Gmina Lipiany zakupi sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego, dysk sieciowy NAS służący do przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych ze scentralizowanej lokalizacji, zostanie wymieniony serwer oraz przebudowane okablowanie strukturalne sieci komputerowej Urzędu. W ramach grantu zostanie ponadto przeprowadzone szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego z zakresu cyberbezpieczeństawa. Pracownicy zostaną uświadomieni jaka jest skala cyberataków oraz jakie są ich rodzaje, pozyskają również wiedzę, jak sprawdzić czy nie doszło do wycieku danych oaz jakie działania podjąć w przypadku kradzieży danych.

Wartość projektu wynosi 173 820 zł

Projekt jest w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19

Click to listen highlighted text!