Click to listen highlighted text!
górny rząd (od lewej): Mirosław Biernacki, Bogdan Sawa, Mariusz Marek Przybylski, Marta Ciszewska, Michał Wieczór, Józef Golinowski, Dariusz Janik dolny rząd (od lewej): Iwona Możdżeń, Marta Hippmann, Magdalena Kotlarz, Ewa Plaskota, Danuta Gołębiowska, Joanna Górecka, Elżbieta Kowalska, Paulina Sawa

gru 20, 2023 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady LXI sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad LXI sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LX sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 6. Informacja Burmistrza Lipian na temat pozyskanych środków zewnętrznych na zadania własne gminy.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2024 rok (Proj. 515)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych na rok 2024 (Proj. 516)
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2024 (Proj. 517)
  odczytanie projektu uchwały budżetowej;
  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  głosowanie nad wniesionymi poprawkami;
  głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2024-2035 (Proj. 518)
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok (Proj. 519)
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2023-2035 (Proj. 520)
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023 (Proj. 521)
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Lipiańscy Piwowarzy z siedzibą w Lipianach (Proj. 522)
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia Porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Lipiany zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi w mieście Lipiany na lata 2024-2025 (Proj. 523)
 16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipiany na lata 2024-2026 (Proj. 524)
 17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2024 (Proj. 525)
 18. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Lipianach

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!