Click to listen highlighted text!

Zapytanie ofertowe

lut 8, 2024 | Aktualności

Zapytanie ofertowe

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipianach

zaprasza do złożenia oferty

dotyczącej zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.

 „Remont/konserwacja zespołu witraży w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP
w Lipianach wraz z odświeżeniem ścian nawy i prezbiterium kościoła”

Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wukaz osób

Załącznik nr 3a do zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 3b do zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – projekt budowlany

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – decyzja WKZ nr 292-2019

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego – decyzja WKZ 2157-2021

Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego – deczja WKZ nr 300-2023

Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego – pozwolenie na budowę

Załącznik nr 10a do zapytania ofertowego – Tabela elementów ryczałtowych

Załącznik nr 10b do zapytania ofertowego – Tabela elementów ryczałtowych

Zapytanie ofertowe

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zmiana treści zapytania ofertowego Zmiana terminu składania ofert

Click to listen highlighted text!