Click to listen highlighted text!

„Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

cze 17, 2024 | Aktualności

Prosimy wszystkich, którzy otrzymali sprzęt komputerowy w ramach programu o składanie oświadczeń dotyczących użytkowania sprzętu. W związku z tym, że duża część osób zapomina o składaniu oświadczeń, aby móc łatwiej dopilnować terminowości chcemy ujednolicić okres składania oświadczeń. Prosimy więc aby wszyscy złożyli wspomniane oświadczenia do końca czerwca 2024 r. Osoby, które już w czerwcu tego roku oświadczenia złożyły nie muszą składać ich ponownie w tym miesiącu.

Oświadczenia można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany.

Oświadczenia można pobrać ze strony internetowej –> Ogłoszenie dotyczące komputerów – Granty PPGR | Gmina Lipiany

Zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu oświadczenia należy składać nie rzadziej niż co 6 miesięcy przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji projektu. Zaakceptowanie rozliczenia, a tym samym zakończenie realizacji projektu, nastąpiło w marcu 2023 r., w związku z tym Gmina zobowiązana jest utrzymać trwałość projektu do końca marca 2025 r. Do tego czasu należy składać oświadczenia. Prosimy o Państwa współpracę w tym zakresie.

Click to listen highlighted text!