herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest środa 20 marca 2019, dziś są imieniny: Eufemii i Klaudii

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Puls Powiatu

Radio Plus Lipiany

Wykaz organizacji pozarządowych

dodano: 2017-12-20 08:02:53

Stowarzyszenie Epidemia Sportu
Siedziba: 74-240 Lipiany, ul. Barlinecka 3J
Kontakt telefoniczny:  Krzysztof Czarnota 607 602 807
Prezes stowarzyszenia: Krzysztof Czarnota

Celem stowarzyszenia jest:

 • Popularyzacja triathlonu, biegania, kolarstwa, pływania i innych form aktywności sportowej;
 • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia;
 • Organizacja zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 • Integrowanie społeczności lokalnej poprzez sport;
 • Edukacja lokalnego społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej, sportu i zdrowia;
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Towarzystwo Sportowe "CYKLISTA"

Siedziba:74-240 Lipiany, ul. Armii Krajowej 7/2
Kontakt telefoniczny: Arkadiusz Ziółkowski - 660 766 064
Prezes stowarzyszenia: Zygmunt Ziajka
 

Towarzystwo zajmuje się upowszechnianiem sportu na bazie popularnych zawodów kolarstwa szosowego i terenowego.
Działalność statutowa: starty w ogólnopolskich szosowych i terenowych maratonach rowerowych, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, promowanie turystyki rowerowej i zdrowego stylu życia, działalność na rzecz rozwoju i integracji lokalnego środowiska rowerowego, wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, podejmowanie działań służących poprawie bezpieczeństwa rowerzystów i niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz popularyzowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, działanie na rzecz budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom

Miejski Klub Sportowy "STAL" Lipiany

Siedziba:74 - 240 Lipiany, ul. Lipowa 9
Prezes stowarzyszenia: Ireneusz Rajkiewicz
Strona www: www.stal-lipiany.pl/

Stowarzyszenie organizuje i prowadzi 4 sekcję piłki nożnej (seniorzy, juniorzy, trampkarze i młodziki) oraz sekcję brydża sportowego. Uczestniczy w państwowym i wewnątrz-organizacyjnym systemie rozgrywek piłkarskich prowadzonym przez PZPN. Klub podczas wakacji organizuje dla dzieci i młodzieży wakacyjny turniej piłki nożnej.

 

Lipiańskie Stowarzyszenie Sportowe

Siedziba:74 - 240 Lipiany
Kontakt telefoniczny: Prezes Marek Mazur - tel. 603 22 69 08
Prezes stowarzyszenia: Marek Mazur

Stowarzyszenie zajmuję się organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych. Do najciekawszych imprez należą: Mecz noworoczny piłki nożnej, Turnieje plażowej piłki siatkowej, Mistrzostwa Lipian w tenisie stołowym, Cross rowerowy i wiele tego typu podobnych zawodów.

 

Lipiański Klub Wędkarski

Siedziba:74 - 240 Lipiany, pl. Wolności 8
Kontakt telefoniczny: Prezes Krzysztof Brzozowicz - tel. 661 846 674
Prezes stowarzyszenia: Krzysztof Brzozowicz
Strona internetowa: www.lkw.freehost.pl

Stowarzyszenie powstało w 2007 roku. Na inaugurację swojej działalności zorganizowało cieszącą się ogromnym zainteresowaniem ogólnopolskim imprezę - I Otwarte Zawody Spinningowe "Piknik z Rybką", a także zorganizowało zawody wędkarskie podczas Turnieju Miast Lipiany - Wietzendorf. Organizacja bardzo aktywnie uczestniczyła w XVI Finale WOŚP.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Lipianach

Siedziba:74 - 240 Lipiany, ul. Okrzei 5
Kontakt telefoniczny: Prezes Beata Łysa tel. - 502 67 29 64
Prezes stowarzyszenia: Beata Łysa

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w czasie ferii i wakacji - półkolonie. Przygotowuje także zabawy mikołajkowe, paczki dla najuboższych dzieci oraz wyjazdy krajoznawcze i różnego rodzaju konkursy.

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Koło w Lipianach

Siedziba:74 - 240 Lipiany, ul. Kościuszki 1
Kontakt telefoniczny: Opiekun Koła Maria Dziewguć - tel. 502 74 21 11
Opiekun Koła: Maria Dziewguć

Koło zajmuje się w dużym edukacja krajoznawczo dzieci i młodzieży, organizuje rajdu i wystawy krajoznawcze, a także bierze udział we wszelakich konkursach i giełdach turystycznych, na których odnosi duże sukcesy, co przyczynia się w dużym stopniu do promocji miasta i gminy Lipiany.

 

Lipiański Klub Sportów Wodnych

Siedziba:74 - 240 Lipiany, ul. Szkolna 17
Kontakt telefoniczny: Jan Tomczak - tel. 603 341 348
Prezes stowarzyszenia: Jan Tomczak
Strona internetowa: www.lksw.tnb.pl

Stowarzyszenie zajmuje się popularyzowaniem dyscyplin wodnych, a szczególnie żeglarstwa. W 2007 roku po raz pierwszy zorganizowało imprezę pod nazwą "Wakacje pod żaglami" na których to dzieci i młodzież mogła zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie żeglarstwa.

 

Lipiański Klub Motorowy "Partyzanci"

Siedziba:74 – 240 Lipiany, ul. Górna 18/22
Kontakt telefoniczny: Prezes Krystian Dusza - 693 911 585
Prezes stowarzyszenia: Krystian Dusza
Strona internetowa: www.partyzanci.lipiany.org

Stowarzyszenia zajmuje się przede wszystkim organizacją zlotu pojazdów zabytkowych i militarnych pod nazwą "Piknik Militarny". Jego członkowie posiadają i opiekują się zabytkowymi pojazdami. Stowarzyszenie propaguje także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Liga Obrony Kraju Klub Łączności w Lipianach

Siedziba:74 – 240 Lipiany, ul. Plac Wolności 4/1
Kontakt telefoniczny: 
Prezes stowarzyszenia: 
Strona internetowa: www.sp1kzo.ubf.pl

Klub zajmuje się przede wszystkim szkoleniem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie łączności radiowej.

 

Lipiańskie Stowarzyszenie Muzyczne

Siedziba:74 - 240 Lipiany
Kontakt telefoniczny: Prezes Małgorzata Szabatowska - Śliwińska 607 975 058
Prezes stowarzyszenia: Małgorzata Szabatowska - Śliwińska

Stowarzyszenie powstało z końcem 2007 roku i dopiero rozpoczyna swoją działalność. Będzie zajmować się edukacją muzyczną dzieci i młodzieży oraz organizacją związanych z muzyką i literaturą konkursów.

 

Koło Łowieckie "Nemrod" w Lipianach

Siedziba:74 - 240 Lipiany
Kontakt telefoniczny:
Prezes stowarzyszenia: Kazimierz Guźniczak

Koło powstało w 1949r. i obecnie zrzesza 45 członków. Koło gospodaruje w obw. nr 79 o pow. 12 800 ha. W celu poprawy warunków żerowych zwierzyny uprawia 6 ha poletek łowieckich, posiada 4 stodoło-paśniki, liczne lizawki słupowe, poluje się z 50 ambon. Koło realizuje projekt introdukcji dzikich królików do swojego łowiska, wypuszczano także bażanty i kuropatwy.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lipianach

Siedziba:74 - 240 Lipiany, Plac Wolności 1
Kontakt telefoniczny: 91 564 10 49
Prezes stowarzyszenia: Danuta Japoł

Strona www: www.emeryci-lipiany.pl

Zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów dla poprawy ich warunków socjalno - bytowych oraz uczestniczenie w życiu społeczno - politycznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej.

Związek Sybiraków Koło w Lipianach

Siedziba:74 - 240 Lipiany, Plac Wolności 1

Kontakt telefoniczny:
Prezes stowarzyszenia: Zdzisław Górewicz

Wspieranie Sybiraków, krzewienie tradycji i historii związanej z wywózkami, pielęgnowanie polskości.

Związek Kombatantów RP i B.W.P. w Lipianach

Siedziba:74 - 240 Lipiany, Plac Wolności 1
Kontakt telefoniczny: Prezes Eugeniusz Mazur - 91 564 10 49
Prezes stowarzyszenia: Eugeniusz Mazur

Kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich, działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej, popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Lipianach

Siedziba:74 - 240 Lipiany, Plac Wolności 1
Kontakt telefoniczny:
Prezes stowarzyszenia: Bożena Iwasiuk

Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie.

Stowarzyszenie Rozwoju Lipiańskich Wsi

Siedziba:74 - 240 Lipiany, ul. Plac Wolności 4/1
Kontakt telefoniczny: Prezes Bogdan Sawa - 91 564 12 05
Prezes stowarzyszenia: Bogdan Sawa

Calem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju wsi oraz pokazanie nowinek technicznych związanych z rolnictwem.

Fundacja "Poszukiwani- Potrzebni od dziś"

Siedziba:74 - 240 Lipiany, ul. Okrzei 5
Kontakt telefoniczny: Prezes Kamil Andrzejewski - 91 564 10 91
Prezes stowarzyszenia: Kamil Andrzejewski

Organizowanie grup artystycznych. Promocja Gminy Lipiany. Formowanie osobowości w dzieciach, młodzieży i dorosłych poprzez odkrywanie w nich talentów. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

Stowarzyszenie Fabryka Dobrego Czasu

Siedziba:74-200 Pyrzyce, ul. Słowackiego 1
Kontakt telefoniczny: 667 997 581
Prezes stowarzyszenia: Marta Hołownia

Działania Stowarzyszenia to między innymi:  działania na rzecz dzieci i młodzieży zaniedbanej wychowawczo, pochodzącej z rodzin patologicznych, żyjącej w trudnych warunkach materialnych, - propagowanie zdrowego stylu życia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i obywatelskich oraz propagowanie wolontariatu,wyrównywanie szans edukacji i wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz dorosłych z małych miasteczek i wsi

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży " Moja Młodość"

Siedziba: 74-240 Lipiany, ul. Kościuszki 1
Kontakt telefoniczny: IwonaTomczak 691 672 099
Prezes stowarzyszenia: Iwona Tomczak

Fundacja ma na celu inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do podnoszenia poziomu rozwoju intelektualnego młodego pokolenia. Niesienia pomocy w kształceniu młodzieży , w szczególności zamieszkałej lub pochodzącej z terenu miasta i gminy Lipiany. Zaangażowanie dzieci oraz rodziców w kulturalne życie miasteczka.

Stowarzyszenie Na rzecz Odnowy Zabytków „Zaczynaj”

Siedziba: 74-240 Lipiany, ul.Tadeusza Kościuszki 29
Kontakt email: zaczynaj.lipiany@gmail.com
Prezes stowarzyszenia: Bożena Kryśków
strona www.: www.zaczynaj.pl

Stowarzyszenie  ma na celu wspieranie działań zmierzających do odnowy i renowacji Kościoła WNMP, a takż innych zabytków w gminie Lipiany. Organizują różne imprezy na których pozyskują środki na swoje przedsięwzięcia.

Uczniowski Klub Sportowy LIPIANY

Siedziba: 74-240 Lipiany, ul. Tadeusza Kościuszki 1
Prezes stowarzyszenia: Beata Czarniewska
tel.: 721 065 070

Stowarzyszenie ma na celu planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły i Gminy oraz o pomoc oraganizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. Angażowanie uczniów do różnorodnej formy aktywności ruchowej i uczestniczenia w imprezach sportowych. 

 

 Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i z jednostkami samorządu terytorialnego. Organizujemy warsztaty, spotkania, konferencje, szkolenia dla mieszkańców powiatu pyrzyckiego i nie tylko.

Zapraszamy do współpracy!

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia