Click to listen highlighted text!

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

kwi 19, 2022 | Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej zaprasza na obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Lipianach, które odbędą się 26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum
2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
5. Głos przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i powiatowego oraz zaproszonych gości.
6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza (Proj. 353)
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany, oznaczonej nr. ewid. 209/1, będącej własnością Gminy Lipiany (Proj. 354)
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej będącej współwłasnością Gminy Lipiany (Proj. 355)
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy (Proj. 356)
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok (Proj. 357)
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Proj. 358)
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Lipianach

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Marta Ciszewska

Click to listen highlighted text!