Click to listen highlighted text!

Ogłoszenia Burmistrza Lipian o przetargach

cze 27, 2022 | Aktualności

I. Burmistrz Lipian ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany. Działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Armii Krajowej w Lipianach oznaczona numerem ewidencyjnym 123, o pow. 1431 m2, KW numer SZ2T/00006090/9, pod zabudowę mieszkaniową, usługową

Ogłoszenie o przetargu – Armii Krajowej, nr ewid. 123

II. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym w zwartej zabudowie, o powierzchni użytkowej 152,41 m2, położona w miejscowości Lipiany, na działce nr ewid. gr. 285/2, obręb 2 m. Lipiany, o powierzchni 515 m2.

Ogłoszenie o przetargu – nr ewid. 285/2

III. Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany. Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana nr ewid. 1/4 o pow. 2311 m2 położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. S. Okrzei przy Jeziorze Wądół w Lipianach, posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00017187/6 przeznaczona pod zabudowę turystyczną, wypoczynkową.

Ogłoszenie o przetargu – Okrzei, nr ewid. 1/4

Click to listen highlighted text!