Click to listen highlighted text!

Oferta PZERiI w Lipianach – „Powitanie lata”

maj 30, 2022 | Aktualności

Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lipianach,
w ramach procedury uproszczonej, w 2022 roku, na realizację zadania publicznego:
pt. „Powitanie lata”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021r. poz. 1038, 1243,1535, 2490, z 2022 r. poz. 857.) Burmistrz Lipian, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Lipianach, w ramach procedury uproszczonej, w 2022 roku, na realizację zadania publicznego: „Powitanie lata””.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miejski w Lipianach, 74-240 Lipiany, ul. Plac Wolności 1, upływa dnia 7 czerwca 2022 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lipianach, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta dostępna na:

  1. BIP Urzędu Miejskiego w Lipianach,
  2. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipianach,
  3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach (przy pokoju nr 10).

Oferta – PZERiI

Click to listen highlighted text!