Click to listen highlighted text!

Oferta PZERiI w Lipianach – „Powitanie jesieni”

wrz 23, 2022 | Aktualności

Oferta złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lipianach, w ramach procedury uproszczonej, w 2022 roku, na realizację zadania publicznego: pt. „Powitanie jesieni”.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1327, 1265, 1812) Burmistrz Lipian, po rozpatrzeniu celowości realizacji zadania, przedstawia ofertę, złożoną przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lipianach, w ramach procedury uproszczonej, w 2022 roku, na realizację zadania publicznego: „Powitanie jesieni””.

Jednocześnie informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag na adres: Urząd Miejski w Lipianach, 74-240 Lipiany, ul. Plac Wolności 1, upływa dnia 30 września 2022 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Lipianach, niezależnie od daty stempla pocztowego.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta dostępna na:

  1. BIP Urzędu Miejskiego w Lipianach,
  2. stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipianach,
  3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach (przy pokoju nr 10).

Oferta PZERiI

Click to listen highlighted text!