Click to listen highlighted text!

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na 2023 rok”

paź 13, 2022 | Aktualności

Zarządzenie

Program współpracy na 2023 rok

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Click to listen highlighted text!