Click to listen highlighted text!

Informacja o uzyskanej dotacji

mar 5, 2024 | Aktualności

Realizacja zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipiany”

Gmina Lipiany informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipiany – 2023”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia usunięto i unieszkodliwiono 11,82 Mg  wyrobów zawierających azbest z dwóch nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Lipiany.

Celem powyższego zadania było wyeliminowanie negatywnego oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców gminy oraz likwidacja jego oddziaływania na środowisko poprzez bezpieczne usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Click to listen highlighted text!