Click to listen highlighted text!

Informacja o realizowanej inwestycji

gru 1, 2022 | Aktualności

Zgodnie z zawartą umową nr RPZP.03.06.00-32-C011/17-00 z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa (III – Ochrona środowiska i adaptacji do zmian klimatu) Działanie (3.6 – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków) zakończona została inwestycja gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków. Generalnym wykonawcą było Konsorcjum firm PTB NICKEL Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum Jelonek koło Poznania, ul. Obornicka 6B, Suchy Las, PTB NICKEL Technologia Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum Jelonek koło Poznania, ul. Obornicka 6B, Suchy Las. Nadzór inwestorski nad inwestycją pełniło Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Koszt robót budowlanych wyniósł ostatecznie 7 147 534,42 zł. Wartość wydatków ogółem objętych wnioskiem o dofinansowanie wynosi 7 355 404,42 zł. Kwota dofinansowania to 3 580 199,99 zł

Click to listen highlighted text!