Click to listen highlighted text!

Informacja o projekcie

mar 16, 2022 | Aktualności

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Lipianach w tym roku szkolnym biorą udział w projekcie grantowym pn. Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne.
Projekt realizowany w ramach – „Działanie 7.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020”, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będący częścią szerokiego pakietu działań antycovidowych, realizowanych z inicjatywy Województwa Zachodniopomorskiego.
Celem projektu jest wsparcie psychologiczno – pedagogiczne o charakterze doraźnej odpowiedzi na sytuację zdrowotną spowodowaną COVID-19.
W II półroczu roku szkolnego 2021/2022 uczniowie naszej szkoły zostali objęci następującymi formami wsparcia:
1. Zajęcia – trening umiejętności społecznych
2. Zajęcia logopedyczne
3. Warsztaty radzenia sobie z emocjami i budowanie relacji rówieśniczych
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia geograficzne
6. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klas III
7. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla klas IV

Click to listen highlighted text!