herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest niedziela 29 marca 2020, dziś są imieniny: Wiktora i Eustachego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Przetarg na domek letniskowy

dodano: 2012-04-25 12:25:49

BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY

Domek letniskowy nie związany trwale z gruntem o pow. użytkowej 27,80 m2 usytuowany na działce dzierżawionej od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Myślibórz oznaczonej nr 190/1 obręb Mironów gm. Lipiany.

Nabywca domku letniskowego nie związanego trwale z gruntem zobowiązany będzie do zwrotu Gminie Lipiany proporcjonalnie naliczonych kosztów związanych z dzierżawą gruntu oraz z dostępnymi mediami.

Czynsz dzierżawny za grunt, który Gmina Lipiany dzierżawi od Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Myślibórz ustalany jest w stosunku rocznym w wysokości równowartości
80 m3 drewna za 1 ha +podatek VAT, przy czym cena drewna przyjmowana jest wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedniego, ogłaszanej przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP  „Monitor Polski”.

Płatny jest w dwóch ratach: I rata - 31 marca, II rata - 30 września.

Cena wywoławcza nieruchomości: 5.000,00 zł

słownie: pięć tysięcy złotych

Domek letniskowy położony jest nad jeziorem Chłop. Składa się z 2 pokoi, w tym jeden z aneksem kuchennym, łazienki i korytarza. Domek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

Teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIV/125/2012 z dnia 26 marca 2012 r. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona, ani nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 1.000,00 zł

słownie: jeden tysiąc złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 25 maja 2012 r. (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego)i okazanie Komisji Przetargowej w chwili otwarcia przetargu dowodu jego wniesienia.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach w godz. 9.00-14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Lipianach: Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany nr konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160.

Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia domku letniskowego, a innym oferentom zostanie zwrócone.

Zapłata pozostałej należności za zakup domku letniskowego musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym tut. Urzędu przed zawarciem umowy.

Osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego (lub równorzędnego), pełnomocnictwo, dokumenty tożsamości osoby reprezentującej –
w oryginałach. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od podpisania umowy sprzedaży – wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipianach pokój nr 2, tel. (91) 5641 049, wew. 116.

Burmistrz Lipian może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia