herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 07 kwietnia 2020, dziś są imieniny: Donata i Rufina

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Ogłoszenie

dodano: 2013-03-05 20:10:26

Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny
przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej
numerem 170/2 obręb 2 m. Lipiany, KW SZ2T/00027256/4

 

 

1.      Przedmiotem przetargu jest roczna stawka czynszu dzierżawnego za 1 m2 terenu oznaczonego jako część działki nr 170/2 obręb 2 m. Lipiany z przeznaczeniem na ogród.

2.      Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy wynosi 410 m2 (na załączniku do ogłoszenia oznaczona kolorem niebieskim).

3.      Cena wywoławcza stawki czynszu rocznego za 1 m terenu z przeznaczeniem na ogród wynosi 0,17 zł słownie:zero złotych 17/100.

4.      Do wysokości stawki czynszu rocznego za 1 m2 terenu osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji.
5.      Roczny czynsz dzierżawny, który zostanie określony w umowie w oparciu o wylicytowanąw przetargu stawkę czynszu za 1 m2 terenu zostanie naliczony od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Wysokość czynszu dzierżawnego za rok 2013 zostanie proporcjonalnie naliczona do okresu trwania  umowy.

6.      Przetarg podlega ograniczeniu do właścicieli i najemców lokali mieszkalnych przy ul. Wodnej 8 w Lipianach (działka nr 170/1 obręb 2 m. Lipiany). Osoby spełniające wymóg i zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są do złożenia w terminie do dnia27 marca 2013 r. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków ograniczenia przetargu:

-     w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych – aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktualny wypis z rejestru gruntów, itp.

-     w przypadku najemców lokali komunalnych – kserokopia umowy najmu lokalu.

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełnili warunki przetargowe i zakwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń w dniu 28 marca 2013 r.

7.      Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł słownie:sto złotych.

8.      Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygrała. Pozostałym osobom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy na dzierżawę gruntu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

9.       Wadium wymienione w punkcie 6 ogłoszenia należy wpłacić do dnia 29 marca 2013 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub na konto Urzędu Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany numer konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego).

10.  Umowa na dzierżawę terenu zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2015 roku z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

11.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczania czynszu dzierżawnego oraz podatku od nieruchomości.

12.  Przetarg odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach ul. Plac Wolności 1 (sala nr 19).

13.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, tel. (91) 564 10 49 wew. 116. Burmistrz Lipian zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadniających okoliczności.

MAPKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia