herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 25 stycznia 2022, dziś są imieniny: Pawła i Miłosza

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

dodano: 2022-01-11 09:41:52

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH  KOMISJI KONKURSOWEJ POWOŁYWANEJ  DO OCENY OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

Burmistrz Lipian informuje, że został ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 r. i w związku z powyższym zaprasza do udziału w pracach  komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a)  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,        
b)  nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

c)  nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

d) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadania komisji konkursowej:

a)   ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem określonych kryteriów,

b)   proponowanie przyjęcia lub odrzucenia ofert,

c)   proponowanie podziału środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami.

 

W przypadku gdy:

a)   żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub

b)   wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub

c)   powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy,

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem
21 stycznia 2022 r. o godz. 15.00. Zgłoszenie na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach.

Burmistrz Lipian

Bartłomiej Królikowski

Do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Klauzula informacyjna

 

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia