herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 20 kwietnia 2021, dziś są imieniny: Czesława i Agnieszki

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Obowiązek zgłaszania do ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych

dodano: 2021-03-31 10:57:06

Zgodnie z art. 3, ust. 3, pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 19 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1 w terminie 14 dni od dnia oddania zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków do użytkowania. Zgłoszeniu do ewidencji podlegają także wybudowane w latach ubiegłych zbiorniki, a dotychczas nie zgłoszone do ewidencji. Apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia, aby zrobili to niezwłocznie.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Lipianach. Plac Wolności 1, pok. nr 23, na stronie Urzędu Miejskiego w Lipianach: www.lipiany.pl

Wypełniony druk można składać:

 • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1 w godzinach pracy, tj. poniedziałek – piątek 7.00–15.00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP)
 • na e-mail: umig@lipiany.pl

Informujemy, iż zgodnie z art. 6, ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.2020r. poz. 1439 ze zm.), właściciele nieruchomości którzy wytwarzają ścieki sanitarne i pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LIPIANY
ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

 

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia