herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, dziś są imieniny: Teodora i Innocentego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

IX Sesja Rady miejskiej w Lipianach

dodano: 2019-09-19 11:03:09

Zapraszam na obrady IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbędzie się 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

 

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 5. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
 6. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

 

a) Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.

b) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Lipianach.

 

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2019 r.
 2. Sprawozdanie Komisji skarg, Wniosków i Petycji za I półrocze 2019 r.
 3. Informacja dotycząca przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020.

 

a)  Informacja dotycząca stanu przygotowania placówki do roku szkolnego 2019/2020 – Przedszkole Miejskie w Lipianach.

b) Informacja o stanie przygotowania Zespołu Szkół w Lipianach do nowego roku szkolnego 2019/2020.

 

 1. Informacja dotycząca działalności gminnych jednostek kultury.

 

a) Informacja na temat działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

b)  Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej za I półrocze 2019 r.

 

 1. Informacja nt. „Problemy sołectw, podejmowane działania, propozycje ich rozwiązania, w tym bieżąca realizacja funduszu sołeckiego”.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej dla terenu położonego na działkach o nr. ewid. gr. 107 /5; 107/4; 107/3 obręb 2 miasto Lipiany. (Proj. 65)
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Lipianach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące. (Proj. 66)
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok. (Proj. 67)
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 (Proj. 68)
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości  (Proj. 69)
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. (Proj. 70)
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach. (Proj. 71)
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

 

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

                                                                                           Marta Ciszewska

 

 

 

 

Terminarz posiedzeń komisji:

 

Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury,

Sportu i Turystyki                                                            20 września 2019 r. godz. 13.00

 

Komisja Rozwoju Gospodarczegoo

Inwestycji i Budżetu                                                         20 września 2019 r. godz. 15.00    

                                                                                           

Komisja Rolnictwa, Handlu, Usług

i Ochrony Środowiska                                                      25 września 2019 r. godz. 10.00

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia