herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 21 stycznia 2020, dziś są imieniny: Agnieszki

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku - Informacje

dodano: 2019-02-08 13:39:25

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 roku, w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz. U. 2018, poz. 1982), w dniu 19 lutego 2019 roku, zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Gminy Lipiany.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Pyrzycach, w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Lipiańskiej 4.

POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA w Pyrzycach:

Termin urzędowania: od 11 lutego do 22 lutego 2019 roku. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od.8.00 do 15.00 ( z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt).


Telefony kontaktowe:

 • Urząd Miejski w Lipianach- w sprawach kwalifikacji wojskowej – 91 564-10-49 wew. 108, LUB 790-205-196 (gł. specjalista ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Anna Borys)

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 roku WZYWA SIĘ:

 • mężczyzn urodzonych w 2000 r.;
 • mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 roku WZYWA SIĘ:

 • osoby urodzone w latach 1998-1999, które:
 • a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowe, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej. Oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 201/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r., poz. 944);

Do kwalifikacji wojskowej wzywa Burmistrz Lipian za pomocą imiennego wezwania.

WAŻNE !!!

NIEOTRZYMANIE IMIENNEGO WEZWANIA NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.

DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ ZABIERZ:

1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);

2. posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

3. aktualną fotografię (legitymacyjna) bez nakrycia głowy o wymiarach 3cm x 4cm;

4. zaświadczenie o pobieraniu nauki (zwróć się do dyrekcji szkoły o jego wydanie w terminie poprzedzającym stawienie się do kwalifikacji)

5. jeśli się nie uczysz, zabierz świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (lub klasy);

6.dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia.

PRZENIESIENIE DO REZERWY:

 • osób posiadających kategorię zdolności „A” lub „D” – następuje (co do zasady) po upływie 14 dni od otrzymania orzeczenia o zdolności do czynnej służby wojskowej albo z dniem zrzeczenia się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron.
 • osób posiadających kategorię „B” – nastąpi po ponownym stawieniu się przed komisją lekarską i uzyskaniu kategorii „A” lub „D”.

Wpis w książeczce wojskowej potwierdzający przeniesienie do rezerwy można uzyskać:
- w czasie kwalifikacji wojskowej - w siedzibie właściwej Powiatowej Komisji Lekarskiej,
- po zakończeniu kwalifikacji wojskowej - w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w STARGARDZIE.


Osoby uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - kategoria zdolności „E”, nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

SANKCJE:
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny
- burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- burmistrz lub wojskowy komendant uzupełnień składa doniesienie do prokuratury o popełnieniu czynu zabronionego (art. 224);

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku (Dz.U. z 2018r. poz. 1982).

Rozporządzenie MSWiA i MON z dnia 23 listopada 2009 roku ( Dz. U. z 2017r. poz. 1980).

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia