herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, dziś są imieniny: Teodora i Innocentego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

dodano: 2012-07-18 14:20:09

Burmistrz Lipian ogłasza drugie publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 20/2, położonej w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Bema w Lipianach, KW SZ2T/00011249/7

1.      Przedmiotem przetargów jest miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za 1 m2 terenu przeznaczonego pod garaże murowane i blaszane na samochody osobowe.

 

2.      Maksymalna powierzchnia przeznaczona do dzierżawy wynosi łącznie ok. 204 m2 na posadowienie:

-         8 garaży murowanych o pow. 18 m2 każdy (6 m x 3 m) – na załączonej mapie oznaczone numerami 6M – 9M i 15M – 18M.

-         4 garaży blaszanych o pow. 15 m2 każdy (5 m x 3 m) – na załączonej mapie oznaczone numerami 3B – 6B.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

-       5 miesięcy od dnia zawarcia umowy dzierżawy w przypadku garaży murowanych,

-       2 miesiące od dnia zawarcia umowy dzierżawy w przypadku garaży blaszanych.

 

3.  Warunki zabudowy działki nr 20/2 obręb 3 m. Lipiany boksami garażowymi dla samochodów osobowych określa Decyzja Nr 05/2011 z dnia 22.02.2011 r. o warunkach zabudowy znak: BUDL.7331/05/2011 oraz projekt budowlany dotyczący budowy zespołu garaży samochodowych. Decyzją Nr 71/2012 z dnia 11.05.2012 r. znak: AB.6740.53.8.2012.RK Starosta Pyrzycki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę zespołu
18 garaży murowanych i 6 garaży blaszanych na samochody osobowe.

 

4.      Przyszli dzierżawcy zobowiązani będą do wspólnej realizacji inwestycji polegającej na budowie garaży na podstawie pozwolenia na budowę uzyskanego przez Gminę Lipiany. Na czas budowy Gmina Lipiany ustanowi kierownika budowy, który będzie nadzorował prace budowlane oraz geodetę, który wydzieli teren pod budowę, a po zakończeniu budowy wykona inwentaryzację powykonawczą terenu.

Zakończenie budowy wymaga uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

5.      Po zakończeniu budowy kompleksu garażowego teren zostanie utwardzony, by zapewnić dojazd do poszczególnych garaży.

 

6.      Dojazd do działki nr 20/2 obręb 3 m. Lipiany został zapewniony poprzez ustanowienie służebności gruntowej na działkach gruntu nr 160/1 i 160/2 obręb 3 m. Lipiany polegającą na prawie przejazdu i przechodu po drodze wewnętrznej znajdującej się na ww. nieruchomościach.

 

7.      Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 20/2 obręb 3 m. Lipiany odbył się w dniu 03 lipca 2012 r. i wyłonił dwunastu dzierżawców.

 

8.      Cena wywoławcza stawki czynszu miesięcznego za 1 m2terenu zajętego pod garaż murowany wynosi 1,40 zł słownie:jeden złoty 40/100.

Cena wywoławcza stawki czynszu miesięcznego za 1 m2terenu zajętego pod garaż blaszany wynosi 1,35 zł słownie:jeden złoty 35/100.

 

9.      Do wysokości stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 terenu zajętego pod zabudową osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji.

 

10.  Czynsz określony w umowie dzierżawy będzie naliczany od momentu zagospodarowania nieruchomości, ale nie później niż po 2 miesiącach od zawarcia umowy dzierżawy w przypadku garaży blaszanych i po 5 miesiącach od zawarcia umowy dzierżawy w przypadku garaży murowanych.

 

11.  Ustala się wadium w wysokości 100,00 zł słownie:sto złotych.

 

12.  Wpłacone wadium w wysokości określonej w pkt 11 upoważnia do wzięcia udziału we wszystkich następujących po sobie przetargach, ale w przypadku wygranie jednego
z przetargów wyklucza wzięcie udziału w kolejnych.

W związku z powyższym, przy zainteresowaniu dzierżawą więcej niż jednego miejsca pod garaż, oferent winien wpłacić taką wielokrotność wadium, iloma miejscami pod garaże jest zainteresowany.

 

13.  Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygrała. Pozostałym osobom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie podpisze umowy na dzierżawę gruntu w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

 

14.  Wadium wymienione w punkcie 11 ogłoszenia należy wpłacić do dnia 17 sierpnia 2012 r.
w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub na konto Urzędu Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany numer konta 20 9393 1010 2600 0824 2000 0160 (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego).

 

15.  Umowa na dzierżawę terenu zostanie zawarta do dnia 31 grudnia 2026 roku.

 

16.  Wygrywający przetarg zobowiązany jest do uiszczania oprócz czynszu dzierżawnego innych opłat lokalnych.

 

17.  Przetargi odbywać się będą w dniu 22 sierpnia 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1 (sala nr 19) od godziny 1100co 10 minut każdy.

 

18.  Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a w przypadku spółek prawa handlowego pełnomocnictwa do reprezentowania na piśmie.

Szczegółowych informacji o przetargach udziela się w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności nr 1, tel. (91) 564 10 49.

Burmistrz Lipian zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w przypadku zaistnienia uzasadniających okoliczności.

W załączeniu mapka sytuacyjna

MAPKA SYTUACYJNA

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia