herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest sobota 04 lipca 2020, dziś są imieniny: Teodora i Innocentego

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach

dodano: 2020-04-16 14:11:54

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipianach informuje, że została zwołana XVI sesja Rady, która odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 10.00 w zdalnym trybie obradowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  obrad XII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 4. Przyjęcie protokołu z  obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 5. Przyjęcie protokołu z  obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Lipian z okresu międzysesyjnego.
 7. Głos przedstawicieli samorządu powiatowego i wojewódzkiego.
 8. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady za 2019 r.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 r.
 12. Informacja nt. „Stan techniczny infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipiany – przedsięwzięcia na rzecz poprawy stanu istniejącego”
 13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Lipiany za 2019 rok
 14. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych.
 15. Informacja o realizacji funduszu sołeckiego  w  2019 r.
 16. Informacja o współpracy z miastami partnerskimi  w  2019 r.
 17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
 18. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (Proj. 108)
 20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Dobre Przedszkole” (Proj. 109)
 21. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 110)
 22. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 111)
 23. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 112)
 24. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 113)
 25. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 114)
 26. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 115)
 27. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 116)
 28. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach Proj. 117)
 29. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 118)
 30. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 119)
 31. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 120)
 32. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 121)
 33. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 122)
 34. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 123)
 35. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 124)
 36. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 125)
 37. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 126)
 38. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 127)
 39. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 128)
 40. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy
  w Lipianach (Proj. 129)
 41. Wolne wnioski.
 42. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

 

 

                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

                                                                                           Marta Ciszewska

czytaj więcej »

KOMUNIKAT

dodano: 2020-04-16 08:48:59

czytaj więcej »

Porządek obrad nadzwyczajnej XV sesji Rady Miejskiej w Lipianach

dodano: 2020-04-15 13:27:04

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lipianach informuje, że zwołana została nadzwyczajna XV sesja Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 14 00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

 

Porządek obrad nadzwyczajnej XV sesji Rady Miejskiej w Lipianach:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Proj. 130)
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Proj. 131)
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/143/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2016 roku w sprawie opłaty targowej (Proj. 132)
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w stosunku do pomiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Proj. 133)
 6. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Lipianach.

czytaj więcej »

MASECZKI CZEKAJĄ DO ODBIORU

dodano: 2020-04-15 09:21:21

Apteka przy ul. Armii Krajowej 53
Apteka przy ul. Barlineckiej 2A
Sklep Pana Sawy przy ul. Sienkiewicza 5F
Sklep Państwa Herezo przy Placu Wolności 8
Miejsko Gminny - Ośrodek Kultury w Lipianach przy Placu Huberta Dzikowskiego 1

to miejsca, gdzie trafiła pierwsza transza przygotowanych w ramach społeczno-gminnej akcji szycia maseczek bezpieczeństwa dla potrzebujących. Prosimy, by w pierwszej kolejności skorzystali z maseczek seniorzy.

Jednocześnie zachęcamy do dalszego włączenia się w naszą inicjatywę we własnym domu (gmina dostarczy materiały) albo Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, gdzie przez cały dzień czekają maszyny do szycia.

telefon do zgłoszeń: 790 205 196

czytaj więcej »

Ostrzeżenie meteorologiczne

dodano: 2020-04-10 11:51:01

czytaj więcej »

dodano: 2020-04-10 00:00:00

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia