herb Lipiany

Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego

 • Pic 1
 • Pic 5
 • Pic 2
 • Pic 6
 • Pic 3
 • Pic 7
 • Pic 4
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
 • Pic 14
Dziś jest wtorek 07 kwietnia 2020, dziś są imieniny: Donata i Rufina

foto galeria

OPS

Służba Zdrowia

Zespół Szkół w Lipianach

Przedszkole Miejskie

Radio Plus Lipiany

GMINA LIPIANY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

dodano: 2020-01-17 15:10:25

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DO KWOTY

WYMIENIONEJ W ART. 4 PKT. 8

 

Gmina Lipiany zaprasza do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843), zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Lipianach, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, udostępnionym na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl (Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Lipian nr 27/2016 z dnia 31 marca 2016 r.), na

„Zakup i dostawę artykułów biurowych oraz środków czystości w 2020 r. na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lipianach”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 1c

Załącznik 2

Projekt umowy 

czytaj więcej »

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej

dodano: 2020-01-16 09:45:39

O B W I E S Z C Z E N I E

WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 16 stycznia 2020 roku

o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku

                Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1981), podaje się do publicznej wiadomości, że:

 1. W okresie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 1. mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
 2. mężczyzn  urodzonych w latach 1996 - 2000,  którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1999 – 2000, które:
 1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
  i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 944);
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą
  24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

czytaj więcej »

Informacja: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dodano: 2020-01-14 09:51:14

Związek Gmin Dolnej Odry informuje, że  w Urzędzie Miejskim w Lipianach przyjmowane są deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzony ustawowy obowiązek segregacji oraz zmiana sposobu naliczania opłat w Gminie Lipiany powodują obowiązek złożenia nowej deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy.

Druki deklaracji można odebrać:

w Urzędzie Miejskim w Lipianach , pokój numer 6 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Formularz deklaracji można pobrać także ze strony Związku Gmin Dolnej Odry.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać min. telefonicznie pod nr 91  5641049 lub bezpośrednio w Urzędzie Miasta Lipiany pokój numer 6.

Deklaracje należy złożyć nie później niż do 10 lutego 2020 roku.

Dodatkowo w sobotę 18 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Lipianach (pok. nr 6) w godzinach od 10:00 do 13:00 uruchomiony zostanie dyżur, podczas którego będzie możliwość złożenia przedmiotowych deklaracji.

czytaj więcej »

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020 – 2023

dodano: 2020-01-10 12:32:53

Gmina Lipiany informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Lipianach o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 1 osoby na  ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie z zakresu spraw rodzinnych na kadencję 2020 – 2023.

Termin zgłaszania kandydatów – 10 lutego 2020 roku

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Powiat Pyrzycki

Lider Pojezierza

ANR

ARiMR

Pomerania

ZDGO

PKR

Dane adresowe

Urzad Miejski w Lipianach
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

tel. 91 564 10 69 - sekretariat
fax 91 564 13 85
e-mail: umig@lipiany.pl

Ważne informacje

NIP: 853-000-29-27
REGON: 000528391
konto: 59939310102600082420000040

Urząd Miejski
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia